Persoonlijke Inlichtingen over InsiderLouisville.com

Volgens de algemene verordening treedt het algemeen reglement inzake nauwkeurigheidscontrole in werking op 25 mei 2018.

Hieronder volgt een gedetailleerde uitleg van wat wel en wat niet wordt gedaan met het materiaal dat wij verzamelen. Dit alles is in navolging van met de regels en voorschriften van de Generale verordening Gegevensbescherming, ook wel de GDPR genoemd.

Bepalingen inzake privacy

Insiderlouisville als u ons uw deze persoonlijke gegevens, zijn wij verplicht dit te beschermen. Persoonsgegevens omvatten alle gegevens die op u betrekking heeft, zoals uw naam of adres, geboortedatum, betalingsdocumenten en alle andere informatie die u ons wenst zorg voor. Insiderlouisville.com zal ervoor zorgen dat eerbiediging van de bescherming van persoonsgegevens en privacy regelgeving van de landen waarin wij actief zijn. We moeten ook vermelden dat Insiderlouisville.com dit portaal heeft ontwikkeld om u te informeren over hoe uw individuele gegevens door ons zal worden behandeld.

Ontvangt dit portaal persoonlijke informatie over gebruikers?

Het is mogelijk dat u ons enige hulp wilt, maak een keuze zodra u uw naam en woonplaats invoert in het openbare gedeelte van de site om meer te weten te komen over hun diensten en producten. Om u te registreren bij Insiderlouisville.com dient u hier uw persoonlijke gegevens te verstrekken.

Gebruik van persoonlijke informatie

Onze werknemers zullen uw individuele zaken verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake dataretentie. Insiderlouisville.com van plan uw persoonlijke gegevens voor onze doeleinden worden gebruikt: om onze dienst te gebruiken eigen accounts en gegevens te beheren; om het gebruik van de website en de kwaliteit van onze diensten te controleren; om u op de hoogte te brengen van producten en diensten die voor ons van belang zijn (“doeleinden”). Alle opgeslagen gegevens blijven eigendom van Insiderlouisville.com en zullen alleen worden gebruikt voor de hierboven geplande doelstellingen.

Om de kwaliteit van onze diensten te waarborgen, kunnen wij uw e-mails en berichten die u ons stuurt, controleren. E-mails die worden verzonden vanuit openbare en privé-gedeelten van de website worden niet gecodeerd. Insiderlouisville.com We kunnen u geen verslag over onszelf geven via e-mail, dus we raden u aan om ons geen persoonlijke informatie te sturen.

Doorgeven van persoonlijke informatie

Voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring op zijn website uiteengezet, kunnen toepasselijke persoonlijke kenmerken overdragen of bekendmaken aan een ander bedrijf dat door ons wordt beheerd of een andere zakenpartner die geschikt is om uw individuele gegevens recyclen voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn uiteengezet. U kunt deze derden als tussenpersoon gebruiken om uw Persoonsgegevens te verwerken. Op deze manier van gegevensverwerking zal een contract worden gesloten dat in overeenstemming is met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt uw Persoonsgegevens ook laten overdragen in geval van wettelijke verplichting de staat.

Verzoek

“Door in te stemmen met de verwerking en overdracht van uw Persoonlijke Informatie voor Insiderlouisville.com voor doelen en anderszins voorzien in deze verklaring hierboven, bevestigt u uw toestemming voor de verwerking en overdracht van uw Persoonlijke Inlichtingen over Insiderlouisville.com/ voor de doeleinden en anderszins voorzien in deze verklaring. Vergeet niet om ons op de hoogte te stellen van uw wens om uw toestemming te wijzigen en om dit te controleren met de eigenaar van InsiderLouisville.com.

Informatie uit de databank

Graag vertellen we u hierbij dat we de loginformatie verzamelen die uw browser ons toestuurt telkens wanneer u onze dienst bezoekt. Deze informatie is vervat in het logboek, dat informatie kan omvatten zoals het adres van uw computer, informatie over de status van uw computer, de softwareversie, enz. browser of de pagina’s die u op onze site hebt bezocht.

 Bestanden voor website werking

Gegevensbestanden, die gewoonlijk worden gebruikt als een anonieme unieke identificatiecode, worden cookies genoemd. Ze worden gedownload van websites die u bezoekt in uw browser te komen en op een computer staat, zoals een harde schijf van uw computer.

Volgens het bedrijf maakt deze site gebruik van Google Analytics en is het de populairste webanalysedienst op het internet. Met deze informatie kan Google meten hoe uw site door website-exploitanten wordt gebruikt en andere diensten verlenen met betrekking tot internetgebruik. De informatie die wij gebruiken voor de rapportage, hebben wij gebruikt om de website efficiënter te maken.

Uit de verzamelde enquêtegegevens kunnen ontwikkelings- en gebruikspatronen worden afgeleid vanuit een perspectief van bedrijfsanalyse, gebaseerd op het verzamelde materiaal, site- en platformverbeteringen en prestatiegegevens. Verzamelen over het publiek van de website, verzamelen wij gegevens over de bezoekers die in de loop van een bepaalde periode tot onze website zijn aangetrokken. Uit deze gegevens kunnen wij afleiden welke pagina’s het populairst zijn bij de bezoekers van de site en hoe zij op de site navigeren.

Bescherming

Ons vertrouwen in u komt voort uit het feit dat wij om privacy verstrekken en bijgevolg, om voordeel te halen uit uw persoonlijke Informatie voor commerciële doeleinden te beschermen. Er zij aan herinnerd dat geen aparte receptie voor overdracht van gegevens via Internet of elektronische opslag 100% veilig of betrouwbaar is; wij verzoeken u dan ook dringend er nota van te nemen dat geen afzonderlijk type vervoer van gegevens via Internet of elektronische opslag de absolute veiligheid van uw gegevens volledig garandeert.

Informatie over gebruikers van andere middelen

Als alternatief kunnen wij een link naar een andere website hosten. Wanneer u op een koppeling van een derde partij klikt, wordt u naar die site geleid. Wij hebben echter geen controle over deze externe pagina’s, dus verzoeken wij u dringend de privacyverklaringen van deze pagina’s te lezen. Wij hebben geen controle over deze sites en zijn in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van deze websites of diensten van derden.

Aanvullende documentatie

U wordt erop gewezen dat wij, in geval van wijziging van de doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken, onmiddellijk contact met u zullen opnemen om uw toestemming te vragen.

Om contact met ons op te nemen, dient u te schrijven naar het e-mailadres van deze website voor volledige en gedetailleerde informatie over Insiderlouisville.com, een kopie van uw persoonlijke informatie, of voor enige andere vraag over ons beleid over gegevens privacy.

Nu over hoe u contact met ons kunt opnemen. De website heeft een “Contact” link en een e-mailadres.

Herschikking

Wij hebben perspectief om ons privacybeleid te wijzigen. Wij zullen geen afbreuk doen aan uw rechten die u in dit privacybeleid hebt vastgelegd. Eventuele updates van het privacybeleid zullen op deze website worden vermeld; bij belangrijke wijzigingen zal er een meer opvallende kennisgeving zijn (inclusief, voor sommige diensten, een e-mail waarin u op de hoogte wordt gebracht van de wijzigingen in het privacybeleid).